Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych w serwisie https://campkanic.com/

Dane osobiste

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące osoby zidentyfikowanej, to znaczy osoby, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail itp.).

Dane, które zbieramy

Dostęp do serwisu https://campkanic.com/ jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji. Kontaktując się z nami przez formularze kontaktowe lub e-mail, uzupełniasz swoje dane (kontakt, imię i nazwisko, a w treści wiadomości podajesz kilka informacji o sobie). Dane te są dostępne wyłącznie dla pracowników DABO CAMPING j. D. NA. NA. , wł. (dalej DABO CAMPING j. D. NA. NA. , wł. Denis Dabo, do którego są kierowane w celu rozwiązania Twojego zapytania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie przetwarzamy większej ilości danych osobowych, niż jest to rzeczywiście konieczne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Ochrona Twoich danych osobowych

DABO CAMPING j. D. NA. NA. szanuje Twoją prywatność i przetwarza Twoje dane osobowe rzetelnie i zgodnie z prawem.
Przechowujemy Twoje dane osobowe w postaci elektronicznej oraz w celu ich ochrony stosujemy odpowiednie techniczne, organizacyjne i osobowe środki i procedury ochrony, zapobiegające dostępowi osób nieupoważnionych do danych osobowych.

Wiadomości w formie elektronicznej

Gdy wysyłasz do nas wiadomość elektroniczną (e-mail) ze swoimi danymi osobowymi, niezależnie od tego, czy jest to wiadomość e-mail z pytaniem, czy też robisz to poprzez formularze kontaktowe znajdujące się na stronie https://campkanic.com/, i które przesyłasz nam e-mailem, wykorzystujemy te informacje wyłącznie w celu realizacji Twoich zapytań.

Usuwanie i dostęp do danych osobowych

Twoje dane osobowe, które nam udostępniłeś, będziemy przechowywać przez czas istnienia strony internetowej https://campkanic.com/ W każdej chwili masz prawo zażądać powiadomienia, które z Twoich danych osobowych przechowujemy w naszym elektronicznym bazy danych poczty, a także zażądać, aby wszyscy lub niektórzy zmienili lub usunęli dane osobowe. Zrobisz to, wysyłając powiadomienie z prośbą do naszego Zarządu za pośrednictwem adresu kontaktowego info@trinityconstructor.hr. Jeśli złożysz jedno z tych żądań, dołożymy uzasadnionych starań, aby zweryfikować Twoją tożsamość i zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do danych osobowych.

Udostępnianie danych osobowych innym odbiorcom

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych innym odbiorcom. Natomiast na stronie https://campkanic.com/ znajdziesz linki do innych stron. Polityka prywatności na tych portalach może różnić się od Polityki prywatności na stronie https://campkanic.com/ Na naszej stronie możemy również zaproponować Ci korzystanie z portali społecznościowych DABO CAMPING jdoo (Facebook), które umożliwiają udostępnianie danych osobowych W związku z tym prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności obowiązującą na innych serwisach i portalach społecznościowych.

Ograniczenie odpowiedzialności

Chociaż podejmujemy dostępne środki techniczne, organizacyjne i personalne, aby zapobiec nieupoważnionemu ujawnieniu Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować, że niektóre z gromadzonych przez nas danych osobowych nigdy nie zostaną przypadkowo ujawnione, wbrew postanowieniom niniejszej Polityki Prywatności. W maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie wyłączamy odpowiedzialność za szkody wyrządzone użytkownikom lub osobom trzecim w wyniku przypadkowego ujawnienia danych osobowych.

Statystyki serwera

Ta strona korzysta z Google Analytics do pomiaru statystyk ruchu.

Ciasteczka

Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania plików cookies w serwisie https://campkanic.com/ Cookies to zestaw danych służących jako Twój anonimowy indywidualny identyfikator, w taki sposób, że każda strona w serwisie https://campkanic.com/ które odwiedzasz wysyła do Twojej przeglądarki.
Gdy wchodzisz na indywidualną stronę https://campkanic.com/, wysyłamy Ci pliki cookie, które są przechowywane na Twoim komputerze i służą do zapisywania informacji o Twoich poprzednich wizytach (np. ile razy uzyskałeś dostęp do https://campkanic.com/). Oznacza to, że za każdym razem, gdy wejdziesz na stronę https://campkanic.com/, będziemy szukać Twojego pliku cookie, aby odczytać zapisane w nim dane. Plik cookie nie zawiera Twoich danych osobowych, ale umożliwia szybszą i skuteczniejszą aktywację informacji, danych i ustawień, które wcześniej przekazałeś podczas uzyskiwania dostępu i korzystania z https://campkanic.com/ Żadna strona internetowa nie ma dostępu do naszych plików cookie na Twoim komputerze które nie są częścią stron internetowych https://campkanic.com/
https://campkanic.com/ monitoruje statystyczne wizyty na swoich stronach wyłącznie w celu uzyskania niezbędnych informacji o czytelnictwie swoich stron i korzysta z usługi zewnętrznej o nazwie Google Analytics. Szczegółowe informacje podmiotów trzecich na temat tej usługi, a także możliwości regulacji przez użytkowników niezbędnych w tym celu ustawień plików cookies dostępne są pod adresem:
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
Wyłączając pliki cookie, decydujesz, czy chcesz zezwolić na przechowywanie plików cookie na swoim komputerze. Ustawienia plików cookies można kontrolować i konfigurować w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Inspektor ochrony danych osobowych

DABO CAMPING j. D. NA. NA. wł. Denis Dabo
Adres: Dabovi stani 48, Novalja
E-mail: info@campkanic.com